/Portals/15/Avizier/Anunturi/9_Metodologia de organizare si desfasurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare. pdf-ACORD de parteneriat-Convenţie de pratiă-Cerere către decan-Cerere către companie Model pentru completarea convenţiei de pratiă date pentru completarea convenţiei de practiă Intenship TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA pentru Informații suplimentare accesați Avizierul Departamentului DPPD/Portals/15/Avizier/Anunturi/Cerere inscriere examen finalizare. pdf/Portals/15/ Avizier/anunturi/ACORD prelucrare date. pdf l`image a été produite en utilisant la nouvelle version NT de Avizier pour NAMMU de BSSI A/S. NAMMU est un code logiciel de la technologie AEA pour modéliser le flux et le transport dans les milieux poreux. Les données du site de Gorleben en Allemagne ont été fournies par la Gesellschaft für Reaktorsicherheit (GRS) mbH, Allemagne. . 14.04.2014: planul de informations impotriva inundatiilor Primar-telefon 0238/559.159-Interior 102 Secretar, Consilier juridique-Biroul Nr. 2, Telefon 0238/559.159-Interior 105 SEF serviciu Financiar-Contabil-Biroul Nr. 8, Telefon 0238/559.159-intérieur 104 Urbanism-Biroul Nr.

13, Telefon 0238/559.159-Interior 122 Stare civila-Biroul Nr. 14, Telefon 0238/559.159-Interior 123 contabilitate-operatoare ROL-Biroul Nr. 7, Telefon 0238/559.159-Interior 106 Cadastru-Biroul Nr. 6, Telefon 0238/559.159-Interior 107 Registrul Agricol-Biroul Nr. 3, Telefon 0238/559.159-Interior 116 Impozite si taxe-Biorul Nr. 9, Telefon 0238/559.159-Interior 114 Asistenta sociala-Biroul Nr. 4, Telefon 0238/559.159-Interior 117 Caserie-Biroul Nr. 5, Telefon 0238/559.159-Interior 118 16.03.2016: SPECII DE PLANTE INDICOARE PENTRU PAJIŞTILE CU VALOARE NATURALĂ RIDICATĂ.

(cliquez sur aici) 26.08.2015: Convocare Consilieri Nr. 389/24.08.2015. (cliquez sur aici). 29.08.2018: Anunt AFIR deschidere sesiune Nouă de Primire proiecte investiții PNDR 2014-2020. (cliquez sur aici). ACTE NECESARE ELIBERARE CERTIFICAT FISCAL-PERSOANE FIZICE SI/SAU JURIDICE-. 19.06.2018: Anunt/19.06.2018-Proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului-cadru privlnd concesionarea bunurilor imoblle aflate in Proprietatea Publica/Privata a comunei Merei, Judetul Buzau. (Anunt + Regulament Click aici) Folosind programul ERASMUS +, studenţii UVT pot efectua o perioadă de Studii şi/sau de plasament la o instituţie parteneră. DETALII Studentii isi pot verifica statutul Financiar de Student bugetat sau cu taxons aferent anului universitar 2018/2019, Individual, PE Portal… 18.10.2016: rezultat final souscrit agent turism.